Jenže mně se chce vážně.. nebýt

 
 
 
vlastní temné pocity 
denně oblékám 
do šatu rozevlátého smíchu
kolem tolik lidí a já 
se pohybuji v kruhu
odnikud do nikam
 
dopouštím se hříchu
sama na sobě
hořkosti příchuť 
vychutnám 
v mnohé její obdobě
 
směji se
dělám vám vrbu
to vše svedu
nastavuji vám rameno
když vás něco bolí
a vy?!
 
jsem osobnost říkáte
mám prý všechno 
myslíte
 
jenže mně se chce vážně..
nebýt
víte? 
chápete někdo
chápete?!