Lampa

Kolik nocí jsem se sama dívala ven oknem, na lampu za ním.    

Svítila mi do sna.

Protože v mých snech byla tma a já se bála.

Bála jsem se, že lampa zhasne.

 

Někdy se mi zdálo, že jsem se vydala na cestu.

Chodila jsem po cestách, potkávala lidi a ti si mě nevšímali.

Přišla jsem ke křižovatce.. 

.. stále byla červená.

Tak jsem se rychle vrátila do své postele, dívala se ven na tu lampu 

a stále jsem doufala, že nezhasne.

 

Každý má nějaký, takový bod, ve kterém doufá.

Já doufám, že jednou půjdu po takové cestě, 

kde přijdu na křižovatku a nebude červená.

Přejdu ji.. a cesta mě povede dál.

Ani na další křižovatce nebude červená a tak zjistím,

že ta lampa není to jediné,

co mě musí na tomto světě držet, 

že mi stačí, když budu vědět, že chci jít.

Ať cesty půjdou kam chtějí,

já jednoduše, musím chtít jít.

 

Vždycky je  tu naděje, že když lampa zhasne, 

nebudou oblaka, bude svítit měsíc, 

zase se budu mít na co dívat a nebudu se muset bát.

 

Však.. at se děje, co se děje, 

musím se přiznat, že tu lampu mám ráda.       

_________________________________________________

Nejde se nepodělit, ta slova mluví z hloubky mé duše..Třeba v nich najdete také kus sebe.. 

TOTO NENÍ MOJE "DÍLO"!

Uvedla bych ráda autora, kdybych ho znala.. 

 

Lampa.mp3