Lhář

 
 
slib lásky drtil v okovech
byl slyšet jen tichý vzdech
když po čase šel v klidu dál
a její duši s sebou vzal