Nad hladinou

 
 
vírem polapena
točí se točí svět
 
skrz bílá oblaka
sluneční paprsek 
lenivě protéká
 
zažehnout oblohu
chvíli se pokouší
svět kolem utichl

dobře je na duši