Perseidy

 
 
Za okny dál běží si svět. 
V pokoji bílém čas zastavil se.
Temnota vypíná mou mysl, 
ta bolestí znovu se začíná chvět.
 
A z oblohy naprosto klidně
si padají létavice.
 
To jiní chtějí zpět na Zemi, 
vyklidit pokoje bílé,
uvolnit místo tam nahoře,
či pro některé snad tam dole?
 
Prý Bůh bdí nade všemi.
 
Už nikdy nechci padat.
Už nikdy, NIKDY VÍCE!
 
Rouhání?
Nepůjdu do pekla, 
já.. už tam jsem!
 
Amen