"Rozdílní"

 
 
je pravda, že ty a já se lišíme
nemáme stejný názor na život ani stejná přání
stejné návyky a nemluvíme podobně
 
...
 
ale teď jsme tady, v této chvíli
na stejné křižovatce života
snad jsme si zbyli?
ve chvíli našich slabostí a pochybností
jednoduše doufajíc, že přijdeme věcem na kloub 
 
...
 
v tomto pocitu jsi moje sestra
v tomto boji jsi má přítelkyně
tvá bolest odráží tu mojí
a tato vzájemná empatie 
je naší společnou moudrostí
 
...
 
až doteď byla jsi pro mne cizí
samotnou v davu jsem tě neviděl
ale nyní, v okamžiku plném zranitelnosti
se setkaly polární protiklady
ne, nejsme tak odlišní, jak si myslíme
náhoda je na příděl
 
...
 
individualita jde stranou
najednou vše vidíme
na téhle křižovatce života
teď a tady
spojení i rozdělení stojíme