Strašák

.
 
 
 
 
 
strašák na poli 
tiše pozoruje svět
dírami v očích
 
 
 
 
.