Světlo svíčky

 

všem andělským maminkám a jejich dětem tam v nebi..

 

 

.
.
..
....
zapálila
jsem svíčku
a nechala se 
..hypnotizovat..
září mihotavého 
...plamene...
............
....
..
................................
...představoval mou...
.....spalující touhu......
.......zase tě vidět.......
.................................
vzpomínka na tebe žije
..navždy v mém srdci..
..........v mé mysli........
...................................
plamen se zklidní a kouř
..doutnající ve vzduchu. 
.....vypadá jako duch.....
....................................
přísahám že jsem viděla 
...tvou tvář, tvůj smích..
..........i tvoje oči............
....................................
žádný strach ani starosti
a to přináší mé duši klid