Triolet o jednom konci

 
 
V srdci tvém ledové závěje, 
mlčíš a rukou ukazuješ mi dveře.
Pro chvilku slabosti už tu konec je.
V srdci tvém ledové závěje,
tělo mé v pláči se chvěje.
Slitování u tebe? Ach, kde že!
V srdci tvém ledové závěje,
mlčíš a rukou ukazuješ mi dveře!
 
 
zadání - triolet - dveře, mlčení, ruka, tělo, chvíle - ABaAabAB