V běhu času

 
.. jedna z podob stáří..
 
Vidím křehkou postavu,
spočívající na vratké židli. 
 
Slavné příběhy její minulosti 
odešly spolu s publikem 
a starý muž je už jen bezbarvý a tichý, 
jako zamračené duby v mrazivé zimě. 
 
Nikoho nezajímá. 
 
Jeho mysl, zastíněná chorobou, 
ve světlých záblescích vzpomíná na hezké časy. 
 
Co zbývá?