V knihovně

 
plynová lampa
rozptyluje těžkou tmu
hořák plápolá
 
vysoký regál
stovky opuštěných knih
tichá knihovna
 
zašedlé stránky
ve chvíli s mojí knihou
svět opustil jsem
 
vnímám příběhy
písmena a slova mnou
tiše prochází
 
slunce skrz okna
do knihovny proniká
obdivuji ho
 
vstupuje světlo
dlouhou noc zahání den
je čas pracovat