V rolničkách

.
 
 
 
 
Cinky linky
Cink 
 
Tmou po větru táhne se 
rolniček hlas. 
 
Z kostelů mše svatá
a koledy zní.
 
Vločky sněhu v piruetách
snášejí se k zemi a klid
snad zabydlel se
i v mnohých z nás.
 
Jako v rolničkách.
 
Cinky linky
Cink
 
Přeji všem klidný, vánoční čas, Am.
 
 
.