Zatmění

 
 
20.3.2015  .. 10:46
 
Slunce milovalo měsíc 
láskou tak jasnou,
že rozsvítilo celou oblohu.
 
Když se přiblížili k sobě,
na pár prchavých chvil
se den proměnil v noc.
 
V tichu té chvíle
dotkla jsem se
Všehomíra.