Dar

Dar
 
Zachytil jsi kus mého srdce
a já zase zajala tvou duši.
Jediné, co ti mohu dát, 
je má bytost
a udělám to dobrovolně,
s radostí
a co je hlavní,
láskyplně.
 
Stojím před tebou 
a sleduji každý tvůj pohyb.
Vidím touhu v tvých očích, 
vůbec poprvé.
 
Nemohu uvěřit, 
že bych kdy viděla něco hezčího,
než právě tohle.
 
Ani jeden z nás nemůže mluvit
a pomalu zjišťujeme, 
že i dýchat je obtížné.
Tvůj tep buší mimo rytmus, 
slyším ho, i když stojím proti tobě.
Mluví o tvojí lásce ke mně.
 
Dávám ti dnes večer tento dar,
protože si přeji, 
aby jsi se podíval dovnitř.
Otevřel ten balíček, 
co ti nabízím.
Pomalu,
láskyplně,
smyslně.
Chci, aby jsi hledal, 
co všechno ukrývá.
Aby jsi rozuměl.
 
Nemusíš chodit daleko, víš.
Vše, co k tobě cítím, 
je těsně pod povrchem.
 
Jdi do toho 
a prosím slib mi,
že tímto darem 
teprve začínáme.