Pojď si hrát..

 
                  Pojď si hrát!
 
 
                                    Trošku se potěšit a
 
                                                         malinko zahřešit.
 
             Objevit vášně, které nás odzbrojí.
     
 
        Potichu, 
 
                                                                                                 zlehka,
                                            
                                                                                                                   potají.. 
                                                                                    
 
 
                                                                                            Sdílet nekonečnou tmu nocí,
 
                                                                                                                             topit se v představách..
                                 
                                                  
                                                                                                       Lapit sny do naší moci, 
 
                                                                                        aspoň na chvíli.
 
            
                                                                                                                          Zastav se a  
 
      
                                                                                                                                           pojď si hrát..