Rozestláno

z dálky struny ladit
touhou je rozechvět
z blízka kůži hladit
společně zrychlit dech
 
v rozkoši spolu topit se
nehledat záchranné lano
 
ty víš proč i já to vím
a tak už jen milý můj
- máme rozestláno